Cultuurplatform Vechtsteek opgeheven  
 

Het Cultuurplatform Vechtstreek is in 2008 opgericht om uitvoering te geven aan de gezamenlijke Cultuurnota’s van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen.

Het doel was om de culturele samenhang en samenwerking tussen de drie toen nog zelfstandige gemeentes te bevorderen. Het bestuur heeft geconcludeerd dat er voor het Cultuurplatform als belangenbehartiger van de levende kunsten op dit moment geen toegevoegde waarde meer bestaat en heeft besloten het cultuurplatform op te heffen en geeft het advies af een Cultuurraad op te richten.